Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu

Dyrektor: Edyta Bogusz
32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 39
tel.: 33 843 25 15, fax: 33 843 07 61
www.pz4seg.pl
e-mail: sekretariat.pz4@powiat.oswiecim.pl

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe