Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu

Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu z dniem 31 sierpnia 2017 r. został rozwiązany, a szkoły wchodzące w skład zespołu:

1.  III Liceum Ogólnokształcące w Oświęcimiu,

2. Technikum Nr 2 w Oświęcimiu,

3. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu,

4. Szkoła Policealna Nr 2 w Oświęcimiu.

zostały z dniem 1 września 2017 r.  włączone w struktury Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 8.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe