Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

Ewa Zemła 2019-12-09 drukuj

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu
32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1
tel./fax: 33 842 42 64
www.mdkoswiecim.pl
e-mail: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl

Dyrektor: Alina Kwarciak

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Powiat Oświęcimski. Swoim działaniem obejmuje dzieci i młodzież całego powiatu. Każdego roku w sekcjach stałych MDK działa ponad 800 uczestników w wieku szkolnym. Zajęcia MDK odbywają się nie tylko w siedzibie głównej przy ulicy Olszewskiego 1, ale też w wielu szkołach i placówkach całego powiatu. Celem takiego rozwiązania jest zwiększenie możliwości udziału w naszych zajęciach.

Od wielu lat sekcje i organizowane przez ośrodek imprezy cieszą się nieustającym zainteresowaniem. Dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz spotkania podobnych sobie pasjonatów z innych szkół.

Oprócz zajęć stałych MDK organizuje liczne spotkania tematyczne, warsztaty, koncerty, wystawy, przeglądy oraz turnieje, zarówno w tygodniu, jak i w dni wolne od nauki szkolnej. W ciągu całego roku odbywają się liczne imprezy kulturalne, zarówno własne, jak i organizowane wspólnie z innymi instytucjami. Również ferie zimowe i wakacje obfitują w ciekawe wydarzenia. Dzięki nim młodzież może bezpiecznie spędzić czas rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Wszystkie zajęcia organizowane przez MDK są bezpłatne i mają charakter otwarty, dzięki czemu każdy młody człowiek ma możliwość skorzystania z nich.  W siedzibie plaćówki młodzież może znaleźć informacje o ofertach szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, a także propozycje wypoczynku i rozrywki.

Młodziezowy Dom Kultury jest organizatorem eliminacji rejonowych i powiatowych wielu konkursów (w tym ogólnopolskich i wojewódzkich). Wśród nich dominują konkursy plastyczne i recytatorskie.

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu realizuje powiatowe projekty edukacyjno-kulturalne, w tym m. in.: SOLIDARNI, KREATYWNI, warsztaty artystyczne, warsztaty naukowe dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wyjazdy dla najaktywniejszych wolontariuszy, wspólne przedsięwzięcia młodzieży szkół powiatowych z młodzieżą innych krajów.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe