Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

Dyrektor: Alina Kwarciak
32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1
tel./fax: 33 842 42 64
www.mdkoswiecim.pl
e-mail: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe