Ogłoszenie naboru wniosków

Ogłoszenie 

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

na podstawie § 2 ust.3 załącznika do Uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr III/48/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie określenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród dla:

1. Osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2. Trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Nagroda może być przyznana związanym z Powiatem Oświęcimskim:
- zawodnikom,
- trenerom i działaczom sportowym wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej


Termin składania wniosków:   do  dnia 31 stycznia 2012 r.   (włącznie)

Wniosek należy złożyć w wyznaczonym terminie:
- na dzienniku podawczym w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (parter), przy ul. Wyspiańskiego 10 lub
- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, przy ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim /liczy się data wpływu wniosku do urzędu/.


Pełny tekst Regulaminu określającego wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród finansowych oraz honorowych dla: osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, - trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:  www.powiat.oswiecim.pl
oraz w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, tel. /033/ 844-97-14Nagrody przyznane będą w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Powiatu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe