VI sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2015-04-15 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na VI sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk 31;

  2. zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 32;

  3. zmiany uchwały Nr XXXIX/438/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 27;

  4. emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 33;

  5. zasady obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski – druk 26;

  6. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w budynku przy ul. Szpitalnej 9 – druk 28;

  7. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zator na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej od ul. W. Grabskiego do DK 44 (o długości około 60 mb), stanowiącej dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyżowanie w formie ronda, w gminie Zator – druk 29;

  8. powierzenia Gminie Chełmek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku” – druk 30.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe