IV sesja Rady Powiatu

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na IV sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok – druk 459;
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego  – druk 460;
  - autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej – druk 459, 460;
 3. powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych 
  w Grojcu
  – druk 3;
 4. wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich – druk 2;
 5. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2015 – druk 4;
 6. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015 – druk 5;
 7. zmiany uchwały Nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – druk 6;
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Grojcu – druk 462.

 

 

 

 Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe