Komisja Edukacji i Promocji Powiatu

Alicja Gut 2015-11-26 drukuj

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja Edukacji i Promocji Powiatu działa w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 pkt 1, 7, 8, 21, 22 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

SKŁAD KOMISJI EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu:
Waldemar Klisiak


Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu:
Roman Gancarczyk


Członkowie:
Jarosław Jurzak
Paweł Kobielusz
Teresa Kościelnik - Pactwa
Ewa Pawlusiak
Ewa Płonka
Andrzej Skrzypiński
Leszek Szuster


Stały termin posiedzeń Komisji: III poniedziałek miesiąca godz. 1600

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe