Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Tomasz Karcz 2015-01-14 drukuj

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja Prawa i Porządku Publicznego działa w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 pkt 15, 16, 18, 20 ustawy o samorządzie powiatowym. Przedmiotem działania Komisji jest również opiniowanie zmian w Statucie Powiatu Oświęcimskiego i w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

 

SKŁAD KOMISJI PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 

Przewodzniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego:
Sławomir Momot


Wiceprzewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego:
Adam Sowa


Członkowie:
Roman Gancarczyk
Teresa Jankowska
Adam Merta
Marcin Niedziela
Jacek Pyrek
Józef Szafran
Tadeusz Szczerbowski


Stały termin posiedzeń Komisji: II wtorek miesiąca godz. 1600

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe