Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Alicja Gut 2015-11-26 drukuj

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego działa w zakresie gospodarki finansowej powiatu określonym w rozdziale 6 oraz art. 4 ust. 1 pkt 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

SKŁAD KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Dariusz Gawęda


Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Wojciech Kajdas


Członkowie:
Adam Bilski
Iwona Gibas
Kazimierz Homa
Teresa Jankowska
Sławomir Momot
Ewa Płonka
Zbigniew Starzec


Stały termin posiedzeń Komisji: III wtorek miesiąca godz. 1600

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe