Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Anna Sporysz 2018-09-19 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu, wyników kontroli wykonania budżetu Powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.

 

Oryginały sprawozdań znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112,  (33) 844-96-45.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe