II sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2015-01-08 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na II sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. ustalenia ilości i nazw stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu oraz określenia maksymalnej ilości radnych w komisjach - druk 485;
 2. stwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej - druk 474;
 3. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - druk 475;
 4. ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - druk 476;
 5. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Promocji Powiatu - druk 477;
 6. ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego - druk 478;
 7. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - druk 479;
 8. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - druk 480;
 9. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - druk 481;
 10. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Promocji Powiatu - druk 482;
 11. wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego - druk 483;
 12. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - druk 469;
 13. ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych - druk 484;
 14. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. - druk 470;
 15. zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 471;
 16. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2014 - druk 461;
 17. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 - druk 472;
 18. zmiany uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 473;
 19. zmiany uchwały Nr XXXVIII/433/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2014 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu - druk 463.

 Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe