Obrady

Tomasz Karcz 2014-11-28 drukuj

Rada Powiatu obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe