Rada Powiatu w Oświęcimiu

Tomasz Karcz 2018-11-05 drukuj

Rada Powiatu w Oświęcimiu V kadencji
w latach 2014 - 2018

Rada Powiatu Oświęcimskiego liczy 27 radnych.
Jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

Rada Powiatu w Oświęcimiu V kadencji

 PREZYDIUM RADY:

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu:
Radosław Włoszek                 e-mail:  radoslaw.wloszek@powiat.oswiecim.pl
                                                  tel.  33 844 96 44/45


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu:
Iwona Gibas                e-mail:  iwona.gibas@powiat.oswiecim.pl
Adam Merta                e-mail:  adam.merta@powiat.oswiecim.pl


Skargi i wnioski

Kontakt z radnymi możliwy jest za pośrednictwem Biura Rady Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu                tel. 33 844 96 44/45         
              32-600 Oświęcim                                                 e-mail: rada@powiat.oswiecim.pl
              ul. Wyspiańskiego 10  
              I piętro, pok. 112

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje mieszkańców we wtorki w godzinach od 1600 do 1700.

Prezydium Rady przyjmuje mieszkanców w sprawach skarg i wniosków we czwartki w godzinach od 900 do 1000.


 

Radni Powiatu Oświęcimskiego:

Adam Bilski


Roman Gancarczyk


Dariusz Gawęda


Iwona Gibas - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu


Kazimierz Homa


Teresa Jankowska


 Mariusz Jarosz (Radny od dnia: 11 grudnia 2014 r.)


Jarosław Jurzak - Wicestarosta


Wojciech Kajdas


Waldemar Klisiak


Paweł Kobielusz


Grażyna Kopeć (Radna od dnia: 11 grudnia 2014 r.)


Teresa Kościelnik - Pactwa


Adam Merta - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Sławomir Momot (Radny od dnia: 11 grudnia 2014 r.)


Marcin Niedziela


Ewa Pawlusiak - etatowy członek Zarządu Powiatu (Radna od dnia: 11 grudnia 2014 r.)


Ewa Płonka


Jacek Pyrek - członek Zarządu Powiatu


Andrzej Skrzypiński


Adam Sowa


Zbigniew Starzec - Starosta Oświęcimski


Józef Szafran (Radny od dnia: 11 grudnia 2014 r.)


Tadeusz Szczerbowski - członek Zarządu Powiatu


Leszek Szuster


Radosław Włoszek - Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Wolak (Radny od dnia: 11 grudnia 2014 r.)Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe