Informacja o posiedzeniach Rady Powiatu w Oświęcimiu

 

9 grudnia 2019 r. o godz. 1600 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji / sala nr 101A – I piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Rozpatrzenie petycji dot. ujednolicenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich powiatu oświęcimskiego. Rozpatrzenie petycji w sprawie poparcia inicjatywy budowy kładki pieszo - rowerowej w miejscowości Mętków. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Kazimierz Homa – Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu (godz. 1600);
Paweł Kobielusz – Wicestarosta (godz. 1600);
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1600)
.

 

10 grudnia 2019 r. godz. 1600 Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu / sala nr 202 – II piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową (pisemna opinia Komisji). Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015 - 2018. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1600);
Jerzy Chrząszcz – Główny Specjalista w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu  (godz. 1625 ).


11 grudnia 2019 r. godz. 1600 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej /sala nr 101A – I piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej (pisemna opinia Komisji). Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1600);
Monika Stalica Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1625);
Edward Piechulek Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu (godz. 1630).

 

12 grudnia 2019 r. godz. 1600 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala nr 101A – I piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową z udziałem Przewodniczących Komisji (pisemna opinia Komisji). Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1600);
Przewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu   (godz. 1600);
Łukasz Mędrysa  Naczelnik Wydziału Inwetycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1630).


16 grudnia 2019 r. godz. 1600 Komisja Edukacji /sala nr 101A – I piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszona osoba:
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświecimiu (godz. 1600).

 

18 grudnia 2019 r. o godz. 1400 XV sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu /sala audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu przy ul. Bema 4/.

Tematy: Budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015 - 2018. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2019. Przyjęcie planów pracy: Rady Powiatu i komisji stałych na rok 2020. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu.
Zaproszone osoby:
Beata Chmielowska – Sekretarz Powiatu (godz. 1400);
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1400);

Jerzy Chrząszcz – Główny Specjalista w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu  (godz. 1400 );
Marcin Wojdyło – Radca Prawny (godz. 1400);
Edward Piechulek Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu (godz. 1400).

 

7 stycznia 2020 r. godz. 1600 Komisja Rewizyjna /sala nr 101A – I piętro/.

Tematy: Przyjęcie  proponowanego porządku obrad. Wyznaczenie zespołów kontrolnych, podział zadań wynikających z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020, określenia zakresu kontroli i ustaleniu terminów kontroli. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.


 

Powyższa informacja może ulec zmianie!

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe