Informacja o posiedzeniach komisji i sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu

Tomasz Karcz 2021-03-05 drukuj

8 marca 2021 r. godz. 1400 Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu /posiedzenie zdalne/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Sprawozdania z działalności powiatowych służb, inspekcji i straży za rok 2020. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby: 
 
Barbara Leszczyńska – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu;
Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu;
Marcin Głogowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
 


10 marca 2021 r. godz. 1430 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej /posiedzenie zdalne/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oświęcimskiego za rok 2020 z uwzględnieniem bieżącej sytuacji związanej z pandemią Covid-19. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu;
Renata Fijałkowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu;

Andrzej Stasiuk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu.


15 marca 2021 r. godz. 1600 Komisja Edukacji  wspólnie z Komisją Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu /Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu przy ul. Legionów 11/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Współpraca Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Koncepcje, działania i formy promocyjne w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Leszek Szuster – Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu;
Barbara Leszczyńska – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
  

 

16 marca 2021 r. godz. 1600 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /posiedzenie zdalne/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Potrzeby remontowe szkół dla których Powiat Oświęcimski jest organem prowadzącym: wykaz planowanych remontów w 2021 r.
w szkołach i placówkach powiatowych realizowanych w ramach budżetów własnych szkół i placówek oraz wykaz planowanych inwestycji w placówkach oświatowych realizowanych z budżetu Powiatu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu;
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu;
Łukasz Mędrysa – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
  
 

23 marca 2021 r. godz. 1430 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji /posiedzenie zdalne/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Powiatu. Przygotowanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniami dotyczących rozpatrzenia skarg, wniosków i petycji. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

 

24 marca 2021 r. o godz. 1400 XXXI sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu /posiedzenie zdalne/.

Tematy: Sprawozdania z działalności powiatowych służb, inspekcji i straży za 2020 rok. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Zaproszone osoby:
Beata Chmielowska – Sekretarz Powiatu;
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu;
Robert Chowaniec – Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu;
Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu;
Andrzej Stasiuk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu;

Radca Prawny.

 

6 kwietnia 2021 r. godz. 1600 Komisja Rewizyjna /posiedzenie zdalne/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Ocena zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu w roku 2021 - c.d. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.


Powyższa informacja może ulec zmianie!

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe