XLV sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2014-10-22 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XLV sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. – druk 456;

  2. zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 457;

  3. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń Oświęcimskiemu Centrum Laryngologicznemu Sp. z o.o. w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4 – druk 451;

  4. zmiany uchwały Nr IX/114/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Droga współpracy Regionalnej – budowa Powiat Oświęcimski” – druk 453;

  5. zmiany uchwały Nr XXXVIII/431/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 458;

  6. ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim – druk 454;

  7. nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej” – druk 455.Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe