XLI sesja Rady Powiatu

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XLI sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2014-2020 druk 413;

 2. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. druk 427;

 3. zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego druk 428;

 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. druk 418;

 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. druk 419;

 6. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2013 r. druk 420;

 7. poparcia projektu uchwały sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły druk 414;

 8. zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski druk 424;

 9. zmiany uchwały Nr XXXVI/412/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych druk 425;

 10. zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Przeciszów wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych druk 421;

 11. zmiany uchwały Nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014 druk 422;

 12. zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego osób zamieszkałych w miejscowości Dwory Drugie w Gminie Oświęcim druk 426;

 13. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków druk 415;

 14. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Oświęcimskiego druk 423.


Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe