Podstawa prawna wyłączenia danych osób fizycznych

Marcin Magiera 2014-06-13 drukuj

Wyłączenia danych dokonano na podstawie art 5 ust. 1 i 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 1 pkt.2 Zarządzenia nr 10/2009 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności związanych z udostępnieniem informacji publicznej oraz instrukcji w sprawie zasad publikowania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe