XXXIX sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2014-04-16 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXIX sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. – druk 402;

  2. zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 403;

  3. emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 404;

  4. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia w budynku Oczyszczalni Ścieków Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 399;

  5. zmiany uchwały Nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014 – druk 401;

  6. zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Oświęcimskiego – druk 400.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe