Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Ewa Zemła 2019-10-15 drukuj

Wydział Organizacyjno-Administracyjny prowadzi ewidencje i rejestry na podstawie § 30 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek zainteresowanego, stosownie do zasad określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2019, poz. 1429 t.j.)

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,
32-602 Oświęcim 

tel. 33 844 96 61

 sekretariat@powiat.oswiecim.pl  lub: organizacyjny@powiat.oswiecim.pl

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, proszone są
o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
  - Dokument do pobrania znajduje się w załączniku.

I.  REJESTRY

  1. Rejestr i zbiór Uchwał Zarządu Powiatu

      Osoba prowadząca: Olga Orlikowska

      II piętro, pok.211, Tel. 33 844 9600

  2. Rejestr upoważnień do działania w imieniu Zarządu Powiatu w tym  pełnomocnictw

       Osoba prowadząca: Olga Orlikowska

       II piętro, pok.211, Tel. 33 844 9600

  3. Rejestr i zbiór Zarządzeń Starosty

       Osoba prowadząca: Ewa Zemła 

        I piętro, pok.134, Tel. 33 844 9755 

  4. Rejestr upoważnień do działania w imieniu Starosty Oświecimskiego w tym pełnomocnictw

        Osoba prowadząca: Ewa Zemła 

        I piętro, pok. 134, Tel. 33 844 9755

  5. Rejestr i zbiór oświadczeń majątkowych składanych Staroście Oświęcimskiemu

       Osoby prowadzące: Anna Rzeźnik, Monika Żak

        I piętro, pok. 109, Tel. 33 844 9660

  6. Rejestr umów zleceń i umów o dzieło zawartych z pracownikami Starostwa

       Osoba prowadząca: Monika Żak

       I piętro, pok. 109, Tel. 33 844 9660

  7. Centralny rejestr skarg i wniosków

       Osoba prowadząca: Agnieszka Czekaj

       I piętro, pok. 110, Tel. 33 844 96 62

  8. Rejestr porozumień dotyczący zadań powierzonych innym jednostkom

       Osoba prowadząca: Agnieszka Czekaj

        I piętro, pok. 110, Tel. 33 844 96 62

  9. Rejestr-książka kontroli

       Osoba prowadząca: Agnieszka Czekaj

        I piętro, pok. 110, Tel. 33 844 96 62

  10. Rejestr zamówień publicznych

         Osoby prowadzące:

         Agnieszka Czekaj - I piętro, pok. 110, Tel. 33 844 96 62

         Wioletta Tomska - I piętro, pok. 110, Tel. 33 844 96 62

         Urszula Łyżnicka - I piętro, pok. 111, Tel. 33 844 96 63

         Jadwiga Kowalik - I piętro, pok. 111, Tel. 33 844 96 67

  11. Rejestr zakupów i sprzedaży

        Osoby prowadzące:

        Agnieszka Czekaj - I piętro, pok. 110, Tel. 33 844 96 62

        Wioletta Tomska - I piętro, pok. 110, Tel. 33 844 96 62

        Urszula Łyżnicka - I piętro, pok. 111, Tel. 33 844 96 63

        J adwiga Kowalik - I piętro, pok. 111, Tel. 33 844 96 67

  12. Rejestr Vat (zakup i sprzedaż)

        Osoba prowadząca:  Wioletta Tomska

        I piętro, pok. 110, Tel. 33 844 96 62

   13. Rejestr zwolnień lekarskich

         Osoba prowadząca: Monika Żak

         I piętro, pok. 109, Tel. 33 844 96 60

   14. Rejestr delegacji służbowych

         Osoba prowadząca: Monika Żak

         I piętro, pok. 109, Tel. 33 844 96 60

  15. Rejestr zaświadczeń o zatrudnianiu, legitymacji służbowych

         Osoba prowadząca: Monika Żak

         I piętro, pok. 109, Tel. 33 844 96 60

  16. Rejestr literatury fachowej

        Osoba prowadząca: Wioletta Tomska

        I piętro, pok. 110, Tel. 33 844 96 62

  17. Rejestr pieczęci urzędowych

        Osoba prowadząca: Wioletta Tomska

        I piętro, pok. 110, Tel. 33 844 96 67

  18. Rejestr ilościowo wartościowy (znaki opłaty sądowej)

         Osoba prowadząca: Wioletta Tomska

         I piętro, pok. 109, Tel. 33 844 96 60

  19. Rejestr korespondencji

        Osoby prowadzące:

        Ewelina Dmochowska/Martyna Patyk – I piętro, pok.101, Tel. 33 844 96 65

        Mariola Płonka – parter, pok.12, Tel. 33 844 96 01

  II. EWIDENCJE

  1. Ewidencja udostępnień informacji publicznej

      Osoba prowadząca:  Agnieszka Czekaj

      I piętro, pok. 110, Tel. 33 844 96 62

  2. Ewidencja obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń

      Osoba prowadząca:  Mariola Płonka

      parter, pok.12, Tel. 33 844 96 01

  3. Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz środków niematerialnych i prawnych

      Osoba prowadząca: Jadwiga Kowalik

      I piętro, pok. 111, Tel. 33 844 96 67

  4. Ewidencja kluczy do pomieszczeń Starostwa

      Osoba prowadząca: Urszula Łyżnicka

      I piętro, pok. 111, Tel. 33 844 96 60

  5. Ewidencja czasu pracy

      Osoba prowadząca: Monika Żak

      I piętro, pok. 109, Tel. 33 844 96 60

  Zmiany dokumentu

  Menu podmiotu

  Menu przedmiotowe