XXXVIII sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2014-03-20 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXVIII sesję.


Projekty uchwał w sprawach: 

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.druk 396;

 2. zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiegodruk 397;

 3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządudruk 386;

 4. zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiudruk 395;

 5. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku” druk 392;

 6. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo–Ortopedycznejdruk 391;

 7. zmiany uchwały Nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014druk 390;

 8. zmiany uchwały Nr XLVI/317/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego 
  w Małopolsce” oraz zabezpieczenia środków na finansowanie
  druk 394;

 9. powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 393;

 10. zmiany uchwały Nr IX/113/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiudruk 389;

 11. określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2014 r. przyznawanych samorządowi powiatowemu według algorytmudruk 387;

 12. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu druk 388.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe