XXXVI sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2014-01-15 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXVI sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 375;

  2. powierzenia Gminie Miasto Oświęcim wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 377;

  3. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 380;

  4. powierzenia Gminie Przeciszów wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 379;

  5. powierzenia Gminie Przeciszów wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 378;

  6. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. – druk 376;

  7. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2014 – druk 374;

  8. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2014 – druk 373.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe