Informacja o jednostce

Informacje o jednostce

 

Nazwa szkoły  Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu
Adres 32-602 Oświęcim ul. Bema 8
Nr telefonu/ fax    33/8424567
REGON 357067967
NIP  549-10-66-145
Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
Szczegółowa forma prawna powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
Własność    własność samorządowa
e-mail  pzsomsit@gmail.com
adres WWW strony  www.pz2.edu.pl
Władze:   

 dyrektor: Jacek Stoch

wicedyrektor: Beata Karkoszka

wicedyrektor: Iwona Kremiec

wicedyrektor: Jarosław Wróbel

kierownik administracyjny: Wiesław Grzywa

kierownik internatu: Ewa Pająk

Główny księgowy   Ewa Adamus

 

W skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych wchodzą:

  • Liceum Ogólnokształcące Nr 2 Mistrzostwa Sportowego
  • Technikum nr 1
  • Liceum Ogólnokształcące dla  Dorosłych Nr 2
  • Internat

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe