Projekty uchwał w sprawie:

Tomasz Karcz 2011-05-05 drukuj
  1. Zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011;
  2. Zmiany uchwały Nr III/37/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego;
  3. Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojwódzkiej Nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek";
  4. Zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2010 Powiatu Oświęcimskiego oraz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu;
  5. Zatwierdzenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu;
  6. Zmiany uchwały Nr II/30/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roki 2011.

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe