Informacja o posiedzeniach Rady Powiatu w Oświęcimiu

Tomasz Karcz 2014-11-04 drukuj

5 listopada 2014 r. godz. 1530 Komisja Rewizyjna /sala obrad Zarządu nr 202  – II piętro/.
 Temat: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Ocena zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu – c.d. Ocena realizacji wybranych uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie protokołów z przeprowadzonych kontroli. Sprawy bieżące. Podsumowanie prac Komisji w latach 2010-2014.
Zaproszona osoba
:
Agnieszka Czekaj – Inspektor w Wydziale Organizacyjno–Administracyjnym w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

12 listopada 2014 r. godz. 1530 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej /Dom Dziecka w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego 14/.
Temat: Funkcjonowanie Domu Dziecka w Oświęcimiu. Podsumowanie prac Komisji w latach 2010-2014. Sprawy bieżące, opiniowanie bieżących projektów uchwał.
Zaproszona osoba:
Bożena Bryg
– Dyrektor Domu Dziecka w Oświęcimiu.

12 listopada 2014 r. godz. 1630 Komisja Prawa i Porządku Publicznego /sala obrad Zarządu nr 202  – II piętro/.
Temat: Funkcjonowanie programu „Bezpieczna szkoła”. Opiniowanie bieżących projektów uchwał. Zagrożenia budowlane w Powiecie Oświęcimskim informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Podsumowanie prac Komisji w latach 2010-2014. Sprawy bieżące.
Zaproszone osoby:
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1630);
Sławomir Teda – Powiatowy Inspektro Nadzoru Budowlanego (godz. 1700).

13 listopada 2014 r. godz. 1600 wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z Komisją Edukacji i Promocji Powiatu /sala obrad Zarządu nr 202  – II piętro/.
 Temat: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. Opiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Podsumowanie prac Komisji w latach 2010-2014. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu;
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

 

 

Powyższa informacja może ulec zmianie!

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe