Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - DPS

Ewa Zemła 2019-12-09 drukuj
Dom Pomocy Społecznej w Bobrku
ul. Księżnej Ogińskiej 2
32-661 Bobrek
tel/faks: 33 / 846-13-49
                  33 / 846-44-04
www.dpsbobrek.pl

Dyrektor: Mariusz Sajak

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku jest placówką opieki całodobowej, świadczącą dorosłym osobom intelektualnie niepełnosprawnym usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i forma świadczonych usług wynika z indywidualnych potrzeb zamieszkałych w DPS mieszkańców.

Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja o skierowaniu wydana przez organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej oraz decyzja o umieszczeniu wydana przez Starostę Oświęcimskiego lub osobę upoważnioną.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku jest odpłatny na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe