SZP.272.61.2013 - "Zakup i dostawa obrabiarek CNC (symulatorów)" - (z dnia 12.12.2013 r.)

Postępowanie (2) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Realizacja w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki  w latach 2007 – 2013


UWAGA: w dniu 18.12.2013r. zamieszczono informacje:
INFORMACJE O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ,
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.
Szczegóły w załącznikach.

Równoczesnie informujemy, iż termin skladania ofert ulega zmianie (obowiązujący termin: 27.12.2013r. do godziny 11:00).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe