XXXV sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2013-12-11 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXV sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014 rok – druk 351;

  2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 352;

  3. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.;

  4. zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego;

  5. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013;

  6. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe