Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Jakub Heród 2019-03-07 drukuj

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu VI kadencji
w latach 2018 - 2023

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
W skład Zarządu Powiatu wchodzą:
Starosta Oświęcimski jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech osób.
Członkowie Zarządu mogą być wybrani spoza składu Rady Powiatu.

 

Starosta Oświęcimski
Marcin Niedziela

 


 

Wicestarosta
Paweł Kobielusz

 


 

Członkowie Zarządu Powiatu:
Teresa Jankowska
Grażyna Kopeć
Jerzy Mieszczak


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe