XXXI sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2013-06-18 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXI sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. powierzenia Gminie Zator zadania publicznego polegającego na założeniu i prowadzeniu Technikum w Zatorze oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zatorze – druk 309;

 2. zmiany uchwały Nr XXXVI/244/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Zatorskim Towarzystwie Wędkarskim w Zatorze, korzystającego z powierzchniowych wód śródlądowych: zbiornik „Piastowski”, „Tęczak”, „Zakole A”, w granicach administracyjnych Powiatu Oświęcimskiego – druk 298;

 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. – druk 297;

 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. – druk 304;

 5. wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu prowadzenia punktu zaopatrzenia medycznego – druk 299;

 6. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla OCULUS Oświęcim Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk 301;

 7. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczenia dla Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie – druk 302;

 8. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla Oświęcimskiego Centrum Laryngologicznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk 303;

 9. wyrażenia zgody na dzierżawę części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej – druk 307;

 10. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej – druk 311;

 11. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Neurologii z Pododdziałem Urazowym – druk 312;

 12. zmiany uchwały Nr XXIV/277/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2013 – druk 313;

 13. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. – druk 314;

 14. zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 315;

 15. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2012 r. – druk 316;

 16. zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego – druk 308;

 17. wystąpienia ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Karpia” – druk 310.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe