XXIX sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2013-05-06 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXIX sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. – druk 294;

  2. przekazania ograniczonego zarządzania drogami powiatowymi dla realizacji zadania pn. „Modernizacja ul. Jana Kantego w Kętach”, „Rozbudowa ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach”, „Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach – etap I”, „Przebudowa ul. Kleparz od ul. Wyspiańskiego w kierunku do torów kolejowych” – druk 290;

  3. zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski – druk 289;

  4. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/182/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń po likwidowanym Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu – druk 291;

  5. zmiany uchwały Nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – druk 284.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe