Struktura

Ewa Zemła 2020-05-26 drukuj

Starosta (S)

Wicestarosta (SW)

Etatowy Członek Zarządu (SE)

Skarbnik Powiatu (SF)

Sekretarz Powiatu (SO)

 

Zbiorcze dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

 

 


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe