XXV sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2013-01-23 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXV sesję.

Projekty uchwał w sprawach:

 1. darowizny na rzecz Gminy Kęty części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2461/9 położonej w Kętach obręb Nowe Miasto stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego druk 256;

 2. zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu druk 255;

 3. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych 
  w Oświęcimiu
  druk 236;

 4. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu druk 237;

 5. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu druk 238;

 6. zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego Nr IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego – druk 239;

 7. zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego – druk 240;

 8. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach 
  – druk 241;

 9. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku druk 242;

 10. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach – druk 243.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe