XXIV sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2012-12-14 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXIV sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012;

  2. zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego;

  3. wykazu wydatków, które nie wgasają z upływem roku budżetowego 2012;

  4. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2013 - druk 244;

  5. wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - druk 246;

  6. przekazania ograniczonego zarządzania drogą powiatową Nr 1864K - ul. Jagiellończyka w Grojcu - druk 245;

  7. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok - druk 247;

  8. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 248.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe