Informacje o Rzeczniku

Rzecznik Prasowy:
Nikolina Magiera
nr tel. (033) 844-96-18
kom. 795 646 126 


email: rzecznik.prasowy@powiat.oswiecim.pl

 

Rzecznik Prasowy - SRZ

Rzecznik Prasowy pełni jednocześnie funkcję Asystenta Starosty.

Do podstawowych zadań Rzecznika Prasowego należy:

  1.)  współpraca ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, TV);

  2.)    bieżąca analiza informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego;

  3.)    przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami informacyjnych materiałów   prasowych;

  4.)    organizacja konferencji prasowych;

  5.)    informowanie o działalności Rady, Starosty, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu;

  6.)    publikowanie i aktualizacja informacji dotyczących działalności Starosty i organów Powiatu na stronie internetowej Powiatu i BIP;

  7.)    prowadzenie dokumentacji fotograficznej i archiwum prasowego;

  8.)    tworzenie biuletynu samorządowego „Powiat Oświęcimski”.

   

   

  Zmiany dokumentu

  Menu podmiotu

  Menu przedmiotowe