Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Tomasz Karcz 2015-01-03 drukuj

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja Prawa i Porządku Publicznego działa w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 pkt 15, 16, 18, 20 ustawy o samorządzie powiatowym. Przedmiotem działania Komisji jest również opiniowanie zmian w Statucie Powiatu Oświęcimskiego i w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

 

SKŁAD KOMISJI PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 

Przewodzniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego:
Jacek Pyrek


Wiceprzewodniczący/a Komisji Prawa i Porządku Publicznego:
Ewa Pawlusiak (od dnia 27 listopada 2013 r. - członek Komisji), (od dnia 14 stycznia 2014 r. - Wiceprzewodnicząca Komisji).
Marcin Niedziela (do dnia 27 listopada 2013 r.)


Członkowie:
Maciej Hejnowicz (od dnia 21 listopada 2012 r.)
Jan Klęczar
(do dnia 12 listopada 2011 r.)
Józef Klimczyk (od dnia 30 listopada 2011 r.)
Adam Merta
Zbigniew Starzec (do dnia 22 lutego 2012 r.) 
Janusz Stokłosa (od dnia 23 marca 2011 r.)
Józef Szafran (od dnia 17 października 2012 r.)
Leszek Szuster
Stanisław Zając


Termin stałych posiedzeń Komisji: II wtorek miesiąca godz. 1630

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe