Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Alicja Gut 2015-11-25 drukuj

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego działa w zakresie gospodarki finansowej powiatu określonym w rozdziale 6 oraz art. 4 ust. 1 pkt 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

SKŁAD KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Dariusz Gawęda


Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Kazimierz Homa


Członkowie:
Józef Kała (do dnia 29 lipca 2011 r.)
Jan Klęczar (do dnia 12 listopada 2011 r.)
Józef Klimczyk (od dnia 30 listopada 2011 r.)
Paweł Kobielusz
Sławomir Momot
Ewa Pawlusiak
(od dnia 27 listopada 2013 r.)
Jacek Pyrek
Andrzej Skrzypiński (od dnia 30 listopada 2011 r.)
Cecylia Ślusarczyk (do dnia 15 października 2013 r.)
Stanisław Zając


Termin stałych posiedzeń Komisji: III wtorek miesiąca godz. 1600

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe