Informacje o Biurze

Ewa Zemła 2019-10-16 drukuj

 

p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów: Anna Maj  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Joanna Maciąga

telefon: 33 844 97 33
fax: 33 844 96 19
e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.oswiecim.pl

 

Do podstawowych zadań Biura należy:

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony  interesów  konsumentów,
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe