Informacje o wydziale

Jakub Heród 2020-01-08 drukuj

 

 

 

Naczelnik Wydziału: Iwona Olszewska – Warzecha.

 

Telefony:

Numer telefonu Numer telefonu
infarmacja 33 844 96 20
rejestracja pojazdu 33 844 96 31 33 844 96 21 do 25
wyrejestrowanie pojazdu 33 844 96 28
prawo jazdy  33 844 96 30 33 844 96 32
transport 33 844 96 26
kontrole i nadzór 33 844 96 50 512 015 294
naczelnik 33 844 96 27
fax  33 844 96 29


e-mail: 
komunikacja@powiat.oswiecim.pl

Godziny obsługi klientów:

 • poniedziałek, środa, czwartek   7:30 – 15:00
 • wtorek                                            7:30 – 16:30
 • piątek                                             7:30 – 13:30

Przy załatwianiu spraw dotyczących praw jazdy oraz pojazdów obowiązuje system biletowy. Bilet należy pobrać z dyspensera zlokalizowanego przy wejściu do Wydziału. Prosimy o pobranie biletów w ilości równej załatwianym sprawom. Zachęcamy do korzystania z elektronicznej rezerwacji biletów – kliknij tutaj

Placówka zamiejscowa Wydziału:

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów.
 2. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
 3. Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców, stacjami kontroli pojazdów oraz działalnością w zakresie transportu drogowego.
 4. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców.
 5. Wydawanie uprawnień diagnosty.
 6. Wpisywanie osób do ewidencji instruktorów.
 7. Wydawanie licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób.
 8. Prowadzenie postępowań związanych z usuwaniem pojazdów z drogi.
 9. Uzgadnianie zasad korzystania z powiatowych przystanków komunikacyjnych.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe