Rachunki bankowe

Beata Wziątek 2018-07-13 drukuj

Numer konta, na które należy uiszczać opłatę z tytułu: użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dzierżawy, najmu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział Oświęcim
32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 1
nr rachunku 16 8110 1023 2003 0312 0001 0038

Numer konta, na które należy uiszczać opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22
PKO Bank Polski S.A.
nr rachunku: 12 1020 2892 0000 5602 0667 3836

Numer konta, na które należy uiszczać opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyrysy, kopie map, wyciągi z rejestru cen i wartości nieruchomości, udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków:

ABS Bank Spółdzielczy
Oddział Oświęcim
32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 1
nr rachunku 81 8110 1023 2003 0312 0001 0032

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe