Informacja o Biurze Projektu (SBM)

Kierownik:  Agnieszka Wiatr

Pracownicy:  inspektor Ewa Grubka
inspektor Mateusz Mamet

telefon: 33/84 49 704

e-mai: modernizacja.ksztalcenia@powiat.oswiecim.pl

Do podstawowych zadań Biura należy:

1. Przygotowanie projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w zakresie dotyczącym szkół prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w celu:

- podniesienia atrakcyjności i jakości oferty kształcenia zawodowego,

- wzmocnienia kształcenia w kluczowych dla województwa i powiatu branżach,

- dostosowanie ofert kształcenia do potrzeb rynku.

2. Realizacja i zarządzanie projektem "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".

3. Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w projekcie, w tym z Województwem Małopolskim i szkołami prowadzonymi przez Powiat Oświęcimski.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe