XXX sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2021-02-11 drukuj

Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. - druk 265;
  2. zmiany uchwały Nr XXVII/241/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimiu - druk 266;
  3. określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski - druk 262 ;
  4. założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Oświęcimiu i włączenia jej w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu - druk 264.


Powyższe dokumenty znajdują się w załączonym linku: Porządek obrad XXX sesji (wer. eSesja) - link

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe