Wezwanie z dnia 09.02.2021 r. - Plik kluczy

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
32-602 Oświęcim, ul. St. Wyspiańskiego 10
tel. 33-844-96-63
Wydział Organizacyjno - Administracyjny
Osoba upoważniona do kontaktu: Dominika Tobiczyk

-------------------------------------------------------------------------

Biuro Rzeczy Znalezionych
Powiat Oświęcimski
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
Wydział Organizacyjno-Administracyjny

I piętro, pok. 111, tel. 33 844 96 63

godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek              od 7.30 do 15.30

wtorek                                                       od 7.30 do 17.00

piątek                                                         od 7.30 do 14.00


Podstawa prawna funkcjonowania:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 908), art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe