XXVIII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2021-01-14 drukuj

Projekty uchwał w sprawach:

  1. przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Oświęcimiu oraz Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Oświęcimiu wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu przez zmianę siedziby - druk 256;
  2. założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Oświęcimiu i włączenia jej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - druk 257;
  3. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski - druk 261;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń dla G.V.M. Carint Sp. z o.o. w Krakowie - druk 258;
  5. wyrażenia zgody dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na zbycie tomografu komputerowego - druk 260;
  6. zmiany uchwały Nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” - druk 259.


Powyższe dokumenty znajdują się w załączonym linku: Porządek obrad XXVIII sesji (wer. eSesja) - link

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe