Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu 20 stycznia 2021 r.

Tomasz Karcz 2021-01-14 drukuj

W poniższym linku znajdą Państwo porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu wraz z wszystkimi załącznikami, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 14:00 w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem Covid-19 (...). 

 

Porządek obrad XXVIII sesji (w wer. e-Sesja) - link.

 

Stosowanie do art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestujących obraz i dźwięk oraz udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe