SZP.272.31.2020 - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem

Wioletta Suska 2021-02-25 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

ZAŁĄCZNIKI ciąg dalszy (należy kliknąć poniżej, żeby zapoznać się z treścią):

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja art 92 ust 2 Pzp

Realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza
i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Podziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych.
Udział środków finansowych pochodzących z UE – 85%.
Zamówienie realizowane w ramach projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarach zawodowych.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe