XXVII sesja Rady Powiatu

Anna Sporysz 2020-12-03 drukuj

Projekty uchwał w sprawach:

 1. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok (projekt z dnia 9 listopada 2020 r.) – druk 243,
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (projekt z dnia 9 listopada 2020 r.)druk 244,
 3. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.druk 252*,
 4. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego druk 253*,
 5. zmiany uchwały Nr XXVI/233/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2020 r.  w sprawie  wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - druk 254*,
 6. zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych - druk 247,
 7. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2021 - druk 248,
 8. przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim - druk 241,
 9. przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Powiecie Oświęcimskim na lata 2021-2025 - druk 242,
 10. przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Powiecie Oświęcimskim - druk 246,
 11. przyjęcia do realizacji zadań programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025” - druk 249,
 12. przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030” - druk 245,
 13. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2021 - druk 250,
 14. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2021 - druk 251.

(*) Materiały zostaną przekazane na 7 dni przed planowaną sesją.

Powyższe dokumenty znajdują się w załączonym linku: Porządek obrad XXVII sesji  (wer.  e-Sesja) - link.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe