Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2013-04-30 14:27:32
Samochód ciężarowy, lampa zespolona - pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2013-05-07 08:33:52
SZP.2727.2013 - Odbiór ścieków z dróg powiatowych na terenie Gminy Chełmek 2013-05-07 14:03:13
SZP.272.13.2013 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu (z dnia 09.05.2013 r.) 2013-06-24 13:05:24
SZP.272.15.2013 Wykonanie operatów szacunkowych 2013-06-11 12:03:39
SZP.272.16.2013 Wykonanie opracowań geodezyjnych 2013-06-19 14:42:25
SZP.272.17.2013 „Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w kwocie 800.000 zł ” (z dnia 17.05.2013 r.) 2013-07-30 13:46:30
SZP.272.14.2013 - Termomodernizacja sali gimnastycznej w PZ Nr 3 w Oświęcimiu (z dnia 23.05.2013 r.) 2013-07-05 09:00:58
SZP.272.18.2013 Kurs prawa jazdy kat. B 2013-07-16 12:58:56
SZP.272.19.2013 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu”. 2013-07-09 16:09:36
SZP.272.20.2013 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K (dawna 04-104) na odcinku Babice - Harmęże - Etap II" 2013-07-01 09:01:44
SZP.272.23.2013 - Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 20.06.2013 r.) 2013-07-16 10:32:34
SZP.272.21.2013 „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby służbowe Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu” (z dnia 20.06.2013 r.) 2013-07-29 10:41:52
SZP.272.24.2013 - Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 21.06.2013 r.) 2013-07-17 13:38:02
SZP.272.22.2013 Prace interwencyjne w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2013 r. 2013-07-25 10:18:12
SZP.272.25.2013 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn." Modernizacja PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 2013-08-09 13:29:24
SZP.272.26.2013 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących I etap zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu" 2013-07-31 14:31:13
SZP.272.27.2013 „Prace interwencyjne w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w zakresie odprowadzenia wód opadowych w 2013 r.” (z dnia 09.07.2013 r.) 2013-08-07 10:51:50
SZP.272.28.2013 - Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1895K ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu - Dworach 2013-07-15 14:31:25
SZP.272.29.2013 „Remont drogi dojazdowej i chodnika w PZ Nr 5 w Oświęcimiu” (z dnia 16.07.2013 r.) 2013-08-07 12:24:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe