Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.29.2012 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (z dnia 6 sierpnia 2012 r.) 2012-09-05 09:34:11
SZP.272.28.2012 Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 7 sierpnia 2012 r.) 2012-09-24 14:49:37
SZP.272.25.2012 Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych. 2012-09-03 15:23:35
SZP.272.33.2012 Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 11.09.2012) 2012-10-02 14:03:39
SZP.272.31.2012 Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 11 września 2012 r.) 2012-10-16 15:53:37
SZP.272.34.2012 Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 11 września 2012 r.) 2012-10-02 12:44:50
SZP.272.30.2012 „Część I Wykorzystanie narzędzi informatycznych do uczenia się” "Część II Warsztaty z zakresu wspomagania komputerowego projektowania ORCAD" (z dnia 12.09.2012 r.) 2012-10-09 09:19:26
SZP.272.32.2012 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla miasta Brzeszcze (z dnia 13 września 2012 r.) 2012-10-22 14:58:55
SZP.272.38.2012 Uzupełnienie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej ( z dnia 18 września 2012 r.) 2012-10-25 12:09:44
SZP.272.37.2012 ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n. „Moje Boisko – Orlik 2012 przy PZ Nr 1” (z dnia 18 września 2012 r.) 2012-10-16 08:34:53
SZP.272.35.2012 "Dostawa energii elektrycznej" 2013-02-01 09:52:02
SZP.272.39.2012 "Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz jednostek oświatowych powiatu Oświęcimskiego" z dnia 26.09.2012 2012-11-07 09:16:06
SZP.272.40.2012 Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 4 października 2012 r.) 2012-10-23 14:07:52
Kurs filmowania i obróbki 2012-10-19 10:20:49
SZP.272.41.2012 - Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 23.10.2012 r.) 2012-11-20 16:20:20
SZP.272.42.2012 Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 24 października 2012 r.) 2012-11-13 13:31:58
SZP.272.43.2012 ,,Dostawa kostki brukowej dla zadania ”Przebudowa ul. Obozowej”” (z dnia 02 listopada 2012 r.) 2012-11-21 15:28:43
Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych 2013-10-17 12:23:13
DPS Bobrek: Remont pomieszczeń w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2012-11-16 10:18:47
SZP.272.44.2012 ,,Dostawa kostki brukowej dla zadania ”Przebudowa ul. Obozowej”” (z dnia 22 listopada 2012 r.) 2012-12-11 15:48:17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe