Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.7.2012 Wykonanie koncepcji architektnicznej siedziby Secjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu (z dnia 24 lutego 2012 r.) 2012-03-30 12:21:57
SZP.272.10.2012 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Obozowej" (z dnia 12 marca 2012 r.) 2012-04-18 14:37:13
SZP.272.12.2012 „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Moje Boisko – Orlik 2012 przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu”” (z dnia 14.03.2012r.) 2012-04-13 13:02:17
SZP.272.11.2012 Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski 2012-05-08 16:57:04
SZP.272.9.2012 „Wykonanie operatów szacunkowych” (z dnia 19.03.2012r.) 2012-05-28 14:52:22
SZP.272.14.2012 Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 22 marca 2012 r.) 2012-04-16 11:49:52
SZP.272.13.2012 Koszenie i porządkowanie nieruchomości (z dnia 02 kwietnia 2012 r.) 2012-04-27 13:10:39
SZP.272.16.2012. Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 23 kwietnia 2012 r.) 2012-06-28 13:44:58
SZP.272.15.2012 Organizacja i prowadzenie kursów: zaawansowane metody programowania aplikacji internetowych w środowisku PHP, programowania aplikacji graficznych w programie Photoshop, programowania (automatyka i robotyka) (z dnia 24.04.2012 r.) 2012-05-31 15:23:15
SZP.272.17.2012 Wykonanie operatów szacunkowych ( z dnia 7 maja 2012 r.) 2012-05-30 11:15:29
SZP.272.18.2012 Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 15 maja 2012 r.) 2012-07-03 09:03:28
SZP.272.20.2012 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ulicą Balony - z dnia 29 maja 2012 r. 2012-07-06 09:49:11
SZP.272.19.2012 Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (z dnia 29.05.2012 r.) 2012-07-10 09:01:34
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w części - produkty wędliniarskie 2012-06-05 15:15:03
SZP.272.21.2012 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6" z dnia 6 czerwca 2012 r. 2012-07-05 08:19:47
SZP.272.22.2012 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6" z dnia 4 lipca 2012 r. 2012-08-03 13:25:29
SZP.272.23.2012 "Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach" (z dnia 17.07.2012 r.) 2012-09-20 13:30:46
SZP.272.26.2012 Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 25.07.2012 r.) 2012-08-08 14:50:57
SZP.272.24.2012 „Moje Boisko - Orlik 2012 przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu” (z dnia 25.07.2012 r.) 2012-09-10 08:43:20
SZP.272.27.2012 Kurs obsługi programu AutoCAD (z dnia 02.08.2012 r.) 2012-09-05 09:16:16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe