Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
11/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2011-11-30 20:27:46
DPS Bobrek: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2011-12-06 09:39:46
11/2011/CKP Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pracowni spawalnictwa. 2011-12-06 22:19:37
2/11/Ru/M/WR/SZP - Przebudowa drogi powiatowej nr 1897 K (Oświęcim-Głębowice) - etap II - roboty budowlane uzupełniające 2011-12-30 13:30:30
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2011-12-08 10:50:58
DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2011-12-13 10:33:40
1/11/Rd/M/WR/SZP Zamówienie dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu - etap I - w zakresie rozbudowy ulicy Pilata 2011-12-16 08:16:26
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w części - produkty wędliniarskie 2011-12-22 08:56:43
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 2012-01-20 12:47:37
Kurs Magazyniera 2012-02-01 09:00:35
„Kurs projektowanie terenów zielonych ” 2012-02-01 09:00:27
SZP.272.1.2012 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Przeciszów (z dnia 02.02.2012 r.) 2012-03-19 12:21:33
SZP.272.6.2012 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Remont drogi powiatowej nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki" (z dnia 9.02.2012 r.) 2012-03-19 12:31:53
Kurs nowoczesne tendencje w obsłudze konsumenta 2012-02-13 08:34:48
Prowadzenie firmy przy wykorzystaniu użytkowych programów komputerowych. 2012-02-13 08:38:09
SZP.272.2.2012 Kurs prawa jazdy kat. B (z dnia 14.02.2012 r.) 2012-04-03 16:36:50
SZP.272.5.2012 „Rozbudowa cyfrowych danych dotyczących zasobów drogowych powiatu oświęcimskiego wraz z aktualizacją dedykowanego oprogramowania i wprowadzeniem danych do systemu” (z dnia 14.02.2012r.) 2012-03-19 14:59:25
Roboty budowlane w budynku SOSW w Oświęcimiu, położonego przy ul. Kościelnej 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6" - obejmujące zabezpieczenie stropów w budynku SOSW ze wzgędu na stan techniczny zagrażający zdrowiu i życiu 2012-02-14 11:36:46
SZP.272.4.2012 "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego" 2012-07-03 09:31:13
SZP.272.8.2012 Wykonanie operatów szacunkowych (23.02.2012) 2012-03-19 08:41:17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe